Προϊόντα

icon olive branch21

Ελάσιος (ουσ.αρσ.-α-ον) γιατρός χειροπράκτης που θεράπευε με τη χρήση ελαιολάδου, στην αρχαιότητα.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Gold Elasion

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ELASION

ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ELASION

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ELASION

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ELASION

ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕΛΙΟΥ SMARI