Η ποιότητα του ελαιολάδου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την εταιρεία μας. Από τη στιγμή που η εταιρεία μας ιδρύθηκε, έχουμε αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα του ελαιολάδου που παράγουμε και έχουμε κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και ακολουθούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και νομοθεσίες για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη ποιότητα του προϊόντος μας.

Οι διαδικασίες που ακολουθούμε για την παραγωγή ελαιολάδου αρχίζουν από τη στιγμή της συλλογής των ελιών και συνεχίζονται μέχρι τη συσκευασία και τη διάθεση στον καταναλωτή.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου μας, προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια για να διασφαλίσουμε ότι οι καρποί της ελιάς συλλέγονται στο κατάλληλο στάδιο ώριμανσης και ότι η παραγωγή γίνεται με τις κατάλληλες τεχνικές. Κατόπιν, προβαίνουμε στην ανάλυση του προϊόντος μας σε εξειδικευμένα εργαστήρια, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την υψηλή ποιότητα και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές.

Σε κάθε στάδιο, πραγματοποιούμε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το ελαιόλαδο μας είναι ασφαλές, υγιεινό και ευχάριστο στη γεύση.

 

Soft Beige Minimalist Fashion Instagram Post
DSC02888 a